"FOLKENE BAK"

All utvikling skjer i Norge, og teamet består av personer med kompetanse på innovasjon, GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Revised Payment Services Directive), PLS (programmerbare logiske styringer), ingeniører i datateknikk, elektro og bygg, samt pedagog, og personer med lang erfaring når det gjelder analoge og digitale kundereiser. Medlemmene av teamet har innsikt i det som skjer nasjonalt og internasjonalt, og vi har gjort flere studier i andre land som USA og Storbritannia. Vi følger tett på regulatoriske endringer i og utenfor Norge, i tillegg til at vi har tett kontakt og samarbeid med myndighetene om digitaliseringen av Norge i forbindelse med våre produkter og tjenester.

PRODUKTER OG TJENESTER

MAT-NORGE AS eier konsept og teknologi for automatisering og digitalisering av dagligvarehandel og nærliggende bransjer. Konseptet er velprøvd og under konstant utvikling, og bygger på systematisk innsikt om markedet nasjonalt og internasjonalt. Den første konseptbutikken ble åpnet 21.juni 2018 i Norge og har fått mye oppmerksomhet i Norge og Norden, og er sannsynligvis det første av sitt slag i verden.
Produkter og tjenester
  • Konseptet gjenbruker alle kjente teknologivalg og økosystemer som finnes
  • Teknologien som brukes er et sidesystem som kalles RMA (Retail multi automation), som er en software som gir butikkstyring på en helt ny måte, og som samhandler med eksisterende kasse og betalingssystemer
  • RMA (Retail multi automation) er en løsning som konseptualiseres på en unik måte, og er skalerbar
  • Software som kalles RMA (Retail multi automation) er utviklet og eies av MAT-NORGE AS  
  • Konsept og teknologi tilpasses løpende modenheten i markedet
  • Konseptet er kostnadseffektivt og krever marginale investeringer
  • Konseptet gir gode kundeopplever som utvikler eksisterende kundesegmenter samtidig som den møter nye, fremvoksende kundesegmenter på en gunstig måte
Mer informasjon vil komme