Liberty Now Teknologiunivers

LES MER HER

PRODUKTER OG TJENESTER

Liberty Now AS eier RMA-Butikkstyring som er en teknologi for automatisering og digitalisering av dagligvarehandel og nærliggende bransjer - RmaTech! Konseptet er velprøvd, under konstant utvikling, og bygger på systematisk innsikt om markedet nasjonalt og internasjonalt. Den første konseptbutikken ble åpnet 21.juni 2018 i Norge og har fått mye oppmerksomhet i Norge og Norden, og er sannsynligvis den første av sitt slag i verden.

 

NYHET!

 

RMA-Forundringspose, med vår RMA-teknologi kan du enkelt jobbe med matsvinn.

Produkt: RMA-Butikkstyring.
 • Software og hardware er utviklet nasjonalt og eies av Liberty Now AS.
 • Systemet heter RMA-Butikkstyring (Retail Multi Automation).
 • Et konsept som gir en unik, sømløs kundereise med høy kundetilfredshet.
 • En helt ny måte å drive butikk på hvor man gjennom RMA-teknologi kan gi bedre kundeservice og driftskontroll enn det som er mulig å få til i en tradisjonell butikk.
 • Enklere og bedre hverdag for kunder, ansatte, butikksjefer og eiere.
 • RMA-Butikkstyring gjør at man kan øke inntektene og redusere kostnadene på en enkel og effektiv måte.
 • Konseptet er kostnadseffektivt og krever marginale investeringer.
 • RMA-Butikkstyring samspiller med alle kjente teknologier- og økosystemer som finnes i en virksomhet, bl.a. eksisterende kasse, betalingssystemer og bakenforliggende systemer.
 • RMA-Butikkstyring (Retail Multi Automation) er en teknologi som konseptualiserer butikkdrift på en helt ny, unik måte, og er skalerbar for store og små virksomheter.
 • Konsept og teknologi utvikles løpende i forhold til modenheten i markedet, dvs. brukerferdigheter hos kunder og ansatte.
 • Konseptet gir gode kundeopplevelser som utvikler eksisterende kundesegmenter, samtidig som det møter nye fremvoksende kundesegmenter på en unik måte.
 • Et teknologikonsept som balanserer teknologi og personlig service.
 • RMA-Butikkstyring gir bedre sikkerhet, kontroll og styring enn hva som er mulig å få til i en tradisjonell butikk.

Tjenester

 • Rådgivning og prosjektarbeid.
 • Kartlegging, og lønnsomhetsvurderinger av å etablere konsept for selvbetjent butikk med RMA teknologi.
 • Støtte for teknisk support.
 • Kundesenter som håndterer kundeservice fra sluttkunde som besøker butikken 24/7.

 
 

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt.

 

"FOLKENE BAK"

 
All utvikling skjer i Norge, og teamet består av personer med kompetanse på innovasjon, GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Revised Payment Services Directive), PLS (programmerbare logiske styringer), ingeniører i datateknikk, elektro og bygg, samt pedagogikk, og personer med lang erfaring når det gjelder analoge og digitale kundereiser. Medlemmene av teamet har innsikt i det som skjer nasjonalt og internasjonalt, og vi har gjort flere studier i andre land som USA og Storbritannia. Vi følger tett på regulatoriske endringer i og utenfor Norge, i tillegg til at vi har tett kontakt og samarbeid med myndighetene om digitaliseringen av Norge i forbindelse med våre produkter og tjenester.