PRODUKTER & TJENESTER

 
MAT-NORGE AS eier RMA-Butikkstyring som er en teknologi for automatisering og digitalisering av dagligvarehandel og nærliggende bransjer - RmaTech! Konseptet er velprøvd og under konstant utvikling, og bygger på systematisk innsikt om markedet nasjonalt og internasjonalt. Den første konseptbutikken ble åpnet 21.juni 2018 i Norge og har fått mye oppmerksomhet i Norge og Norden, og er sannsynligvis den første av sitt slag i verden.

 
Produkt RMA-Butikkstyring
 • Software og hardware er utviklet nasjonalt og eies av MAT-NORGE AS
 • Systemet heter RMA-Butikkstyring (Retail multi automation)  
 • Et konsept som gir en unik sømløs kundereise med høy kundetilfredshet
 • En helt ny måte å drive butikk på hvor man gjennom RMA-konsept teknologi kan gi bedre kundeservice og driftskontroll enn det som er mulig å få til i en tradisjonell butikk
 • Enklere og bedre hverdag for kunder, ansatte, butikksjefer og eiere
 • RMA-Butikkstyring gjør at man kan øke inntektene og redusere kostnadene på en enkel og effektiv måte    
 • Konseptet er kostnadseffektivt og krever marginale investeringer
 • RMA-Butikkstyring samspiller med alle kjente teknologier- og økosystemer som finnes i en virksomhet, bl.a. eksisterende kasse, betalingssystemer og bakenforliggende systemer
 • RMA-Butikkstyring (Retail multi automation) er en teknologi som konseptualiserer butikkdrift på en helt ny unik måte, og er skalerbar for store og små virksomheter
 • Konsept og teknologi utvikles løpende i forhold til modenheten i markedet, dvs. brukerferdigheter hos kunder og ansatte
 • Konseptet gir gode kundeopplevelser som utvikler eksisterende kundesegmenter, samtidig som det møter nye fremvoksende kundesegmenter på en unik måte
 • Et teknologikonsept som balanserer teknologi og personlig service
 • RMA-Butikkstyring gir bedre sikkerhet, kontroll og styring enn hva som er mulig å få til i en tradisjonell butikk  

Tjenester

 • Rådgivning og prosjektarbeid
 • Kartlegging, og lønnsomhetsvurderinger av å etablere konsept for selvbetjent butikk med RMA teknologi
 • Støtte for teknisk support
 • Kundesenter som håndterer kundeservice fra sluttkunde som besøker butikken 24/7

 
 

Ønsker du mer informasjon så ta kontakt

 

"FOLKENE BAK"

 
All utvikling skjer i Norge, og teamet består av personer med kompetanse på innovasjon, GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Revised Payment Services Directive), PLS (programmerbare logiske styringer), ingeniører i datateknikk, elektro og bygg, samt pedagog, og personer med lang erfaring når det gjelder analoge og digitale kundereiser. Medlemmene av teamet har innsikt i det som skjer nasjonalt og internasjonalt, og vi har gjort flere studier i andre land som USA og Storbritannia. Vi følger tett på regulatoriske endringer i og utenfor Norge, i tillegg til at vi har tett kontakt og samarbeid med myndighetene om digitaliseringen av Norge i forbindelse med våre produkter og tjenester.