"FOLKENE BAK"

All utvikling skjer i Norge, og teamet består av personer med kompetanse på innovasjon, GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Revised Payment Services Directive), PLS (programmerbare logiske styringer), ingeniører i datateknikk, elektro og bygg, samt pedagog, og personer med lang erfaring når det gjelder analoge og digitale kundereiser. Medlemmene av teamet har innsikt i det som skjer nasjonalt og internasjonalt, og vi har gjort flere studier i andre land som USA og Storbritannia. Vi følger tett på regulatoriske endringer i og utenfor Norge, i tillegg til at vi har tett kontakt og samarbeid med myndighetene om digitaliseringen av Norge i forbindelse med våre produkter og tjenester.

PRODUKTER OG TJENESTER

MAT-NORGE AS eier konsept og teknologi for automatisering og digitalisering av dagligvarehandel og nærliggende bransjer. Konseptet er velprøvd og under konstant utvikling, og bygger på systematisk innsikt om markedet nasjonalt og internasjonalt. Den første konseptbutikken ble åpnet 21.juni 2018 i Norge og har fått mye oppmerksomhet i Norge og Norden, og er sannsynligvis det første av sitt slag i verden.
Produkt RMA-Butikkstyring 
 • Software og hardware er utviklet nasjonalt og eies MAT-NORGE AS
 • Systemet heter RMA-Butikkstyring (Retail multi automation)  
 • Et konsept som gir en unik sømløs kundereise med høy kundetilfredshet
 • En helt ny måte å drive butikk på hvor man gjennom RMA-konsept teknologi kan gi bedre kundeservice og driftskontroll en det som er mulig å få til i en tradisjonell butikk
 • Enklere og bedre hverdag for kunder, ansatte, butikksjefer og eiere
 • RMA-Butikkstyring gjør at man kan øke inntektene å redusere kostnadene på en enkel og effektiv måte     
 • Konseptet er kostnadseffektivt og krever marginale investeringer
 • RMA-Butikkstyring samspiller med alle kjente teknologier- og økosystemer som finnes i en virksomhet, bl.a. eksisterende kasse, betalingssystemer og bakenforliggende systemer
 • RMA-Butikkstyring (Retail multi automation) er en teknologi som konseptualiserer butikkdrift på en helt ny unik måte, og er skalerbar for store og små virksomheter
 • Konsept og teknologi utvikles løpende i forhold til modenheten i markedet, dvs brukerferdigheter hos kunder og ansatte
 • Konseptet gir gode kundeopplever som utvikler eksisterende kundesegmenter, samtidig som det møter nye fremvoksende kundesegmenter på en unik måte
 • Et teknologikonsept som balanserer teknologi og personlig service
 • RMA-Butikkstyring gir bedre sikkerhet, kontroll og styring en hva som er mulig å få til i en tradisjonell butikk  
Tjenester
 • Rådgivning og prosjektarbeid
 • Kartlegging, og lønnsomhetsvurderinger av å etablere konsept for selvbetjent butikk med RMA teknologi
 • Støtte for teknisk support 
 • Kundesenter som håndterer kundeservice fra sluttkunde som besøker butikken 24/7


Ønsker du mer informasjon så ta kontakt