PRODUKTBLAD-TEKNISK UTSTYR I RMA-ADGANGSKONTROLL Viktig informasjon: Teknisk utstyr har kuldebegrensning på -20 grader. RMA-Adgangskontroll har innebygd varme som gjør at det tekniske utstyret kan stå ute i kulde under -20 grader så lenge utstyret er påkoblet strøm. Ved strømbrudd så må butikken gjøre nødvendige tiltak i forhold til temperatur. Dette gjelder også ved lagring av utstyret før det tas i bruk.