PERSONVERNERKLÆRING

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Liberty Now AS (tidl. Mat-Norge AS) er opptatt av å beskytte dine individuelle rettigheter og personopplysninger.
EUs nye personvernreform, General Data Protection Regulation (GDPR) er til for å sikre din datasikkerhet på tvers av Europeiske landegrenser i EU- og EØS- land som en del av den norske personopplysningsloven. Og i denne erklæringen finner du informasjon om hvordan vi jobber for å overholde med personvern.

Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på Liberty Now sine hjemmesider, og ellers i alle sammenhenger hvor vi på ulike måter samler inn eller behandler personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Liberty Now og alle Liberty Now nettsteder, domener, mobilløsninger og skytjenester. Tjenestespesifikke vedlegg finnes i vilkårene for bruk, databehandleravtaler eller tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten.

Liberty Now AS sin personvernerklæring
I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysninger.
Dette gjelder for deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, samt reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, som representant for bedriftskunde og tilknyttede parter.

Denne erklæringen omfatter følgende:
1. Behandlingsansvarlig
2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
3. Behandling og bruk av personopplysninger
4. Utlevering av personopplysninger
5. Beskyttelse av personopplysninger
6. Personvernrettigheter
7. Informasjonskapsler (cookies)
8. Lagring av personopplysninger
9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring og personvern generelt

1. Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er Liberty Now AS i Norge, org.nr 822 236 162

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
Kategorisering av personopplysningene vi samler inn:
•Identifikasjonsinformasjon: Navn
•Kontaktinformasjon: Telefonnummer, epost og adresse
•Kjøpsinformasjon: Varekjøp, transaksjonshistorikk
•Finansiell informasjon: Betaling, transaksjonsdata og kreditthistorikk
•Lovpålagte opplysninger: bokføring, hvitvasking mm

Opplysninger samles inn primært fra deg, f.eks ved at du melder deg på våre nyhetsbrev, deltar i undersøkelser, eller data samles inn i forbindelse med at du kjøper eller bruker våre tjenester.

Andre opplysninger vi kan samle inn som kan gjelde deg direkte eller fra tredjepart:
•Liberty Now AS samler også inn annen informasjon som du gir, for eksempel tilbakemeldinger eller forespørsler.
•Registre som føres av offentlige myndigheter, f.eks firmaregistre, folkeregisteret, o.l.
•Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester.
•Andre selskaper som vi samarbeider med.

3. Behandling og bruk av personopplysninger
Vi bruker dine personopplysninger til bl.a. å levere varer, tjenester og oppfylle de avtaler vi gjør med deg eller ditt firma, som programvare bruker, samt å gi deg tilbud og utvikle gode brukeropplevelser. Videre brukes personopplysning i generell behandling og administrasjon av ditt kundeforhold hos oss. Vi kan også behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover- og forskrifter.

Eksempel på hva loven pålegger oss å bruke opplysningene til:
•Kunnskap om deg som kunde
•Bokføringskrav
•Krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
•Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Berettiget interesse til å bruke opplysninger ifb. markedsaktiviteter og utvikling.
Personopplysninger kan også brukes ifb markedsføring, samt produkt- og forretningsutvikling. Formålet er å kunne utvikle virksomheten, produkter, varer, tjenester og kundeopplevelser, og gi deg som kunde tilbud og gode kundeopplevelser.

Vi behandler også data på vegne av våre kunder som kunden kontrollerer. Vår erklæring på dette området er regulert i Databehandler med den enkelte kunde.

Liberty Now sine profiler på plattformene Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok og Linkedin. Aktiviteter du gjør mot våre profiler kan medføre at personopplysninger om deg blir behandlet. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard verktøy på plattformene. Sender du oss en direktemelding som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din historikk. Som bruker av plattformene er du og vi underlagt vilkår og personvernerklæring som de har satt.

Samtykke. Om du gir oss samtykke vil vi kunne behandle personopplysningene innenfor det formål du har samtykket til. Dette kan f.eks være å sende deg informasjon om, tilbud, samt hvilken måter du ønsker vi kontakter deg på, f.eks sms eller mail. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke.

4. Utlevering av personopplysninger
Eksempel på til hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til:
•Myndigheter
•Foretak som eier Liberty Now AS
•Leverandører
•Betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere

Utlevering av slike opplysninger skjer ikke uten at det foreligger nødvendige avtaler om videre taushetsplikt.

Hvordan Liberty Now AS håndterer dine personopplysninger ovenfor tredjepart.
•For å forvalte kundeforholdet utleverer vi opplysninger om deg kun når det er nødvendig.
•Identifisering av deg eller ditt firma i forhold til oppfyllelse av våre avtaler og forpliktelser.

Opplysninger blir videreformidlet med ditt samtykke eller om det er tillatt i henhold til lov.
•Internt i Liberty Now AS.
•Til eksterne samarbeidspartnere og andre virksomheter som selger produkter for oss, eller sammen med oss.
•For å kunne levere varer og tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre servicefunksjoner i og utenfor Liberty Now AS.
•Vi har også avtaler med utvalgte leverandører som inkl. behandling av personopplysninger på vegne av oss, f.eks leverandører av IT utvikling, drift og support.

Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS.
Om vi overfører personopplysninger til land utenfor EØS-området, så følges vilkårene EU-kommisjonen har besluttet, bl.a. at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet osv. (i slike tilfeller brukes EUs standardklausuler som er godkjent av EU- kommisjonen.

5. Beskyttelse av personopplysninger
Behandling av personopplysninger står sentralt i vår virksomhet, og skal behandles på en trygg og sikker måte. Vi bruker tekniske og administrative rutiner og sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte opplysningene vi lagrer og bruker

6. Personvernrettigheter
Du kan når som helst be om følgende:
•Innsyn i dine personopplysninger med mindre lover eller andre forhold skulle tilsi noe annet.
•Rette feilaktige eller manglende informasjon, så sant det ikke ligger andre begrensninger i lovverk
•Sletting av dine personopplysninger, f.eks om du trekker tilbake samtykket, eller av annen. berettiget grunn ikke lenger vil tillate at vi behandler dine personopplysninger.
•Dataportabilitet, du har rett til å motta personlige opplysninger i et format som er maskinlesbart.
•Opplysningene kan også overføres til en annen behandlingsansvarlig, eksempel på behandlingsansvarlig kan være annen virksomhet som kunde ønsker at skal få opplysningene.

7. Informasjonskapsler (cookies)
Vi samler inn, behandler og analyserer data fra om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet der. Informasjonskapsler og liknende teknologi brukes til å forbedre våre produkter og tjenester til deg, samt forbedre sikkerhet og brukeropplevelse ved bruk av våre nettsider. Les «mat-norge.no/informasjonskapsler» for mer informasjon.

8. Lagring av personopplysninger
Dine personopplysninger beholdes så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller for å kunne oppfylle de avtaler vi har med deg, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Eksempel på lagringstid:
•Bokføringslover 10 år
•Betalingstjenester 5 år

9. Endring av personvernerklæringen og policy for informasjonskapsler
Det vil skje endringer av denne personvernerklæring fra tid til annen. Vi vil aldri innskrenke dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover. Kommer det vesentlige endringer vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov.

10. Kontaktpunktet i forhold til denne erklæring
•Spørsmål om personvern generelt rettes til Liberty Now AS.
•Du kan også kontakte datatilsynsmyndighetene dersom du har innsigelser eller klage på hvordan vi forvalter dine personopplysninger.