MAT-NORGE AS

Org nr 822 236 162 MVA
Televegen 7
3802 Bø i Telemark
Norge
post@mat-norge.no


Selskapet ledes av 

Hans Olav Bakås
hans.olav.bakas@mat-norge.no
Telefon +47 90892853