NEDLASTNINGSSENTER

Her finner du informasjon om endringer og oppdatering. 

Liberty Now RMA appen for Liberty Now kunder: tilgjengelig informasjon om Liberty Now og RMA butikkstyringssystem. Brukeren kan finne kontaktdetaljer for supportteamet (Help Desk) og navigere til de ulike systemene som brukes. Ved varslingsaktivering på RMA-dashbordet til butikken, vil brukeren også bli varslet om hendelser i butikken i denne appen.

Appen er tilgjengelig for iOS og Android-plattformer.


Lenke for å laste ned appen