EN NY MÅTE Å DRIVE BUTIKK PÅ!

RMA-Butikkstyring!


RMA-BUTIKkSTYRING FOR MODERNE BUTIKKDRIFT!

Fleksible åpningstider og effektiv drift står sentralt for å skape lønnsomme butikker. Nå er teknologien her som muliggjør dette. 

RMA-Butikkstyring har blitt et  "symbol" på høyteknologiske butikker med gode kundeopplevelser! 

RMA-Butikkstyring brukes i helt eller delvis selvbetjente butikker, og gir en unik fleksibilitet for å styre åpningstider i små og store butikker, på en kostnadseffektiv måte.

Teknologien er tilpasset brukerferdigheter hos kunder og ansatte, og sikrer gode kunde- brukeropplevelser i alle aldersgrupper.

Med RMA-Butikkstyring blir den enkelte butikk helautomatisert uten at betjening må passe på butikken.

Butikken styres og overvåkes gjennom ulike algoritmer som utløser varsler og alarmer i ulike situasjoner.

Løsningen har IoT funksjonalitet som styrer mange ulike funksjoner i en butikk.

RMA-Butikkstyring samhandler med alle "økosystemer" som finnes i den enkelte virksomhet uten integrasjon.

RMA-Adgangskontroll Enkel tilgang til butikken, for kunder fra hele verden

Her kan du lese mer om digitalisering av dagligvarehandelen

Tilbakemeldinger på konseptet 

- Konseptet er banebrytende, og vil sannsynligvis ha stor betydning for hvordan fremtidens dagligvarehandel skal drives, sier Steinar Fredheim, avdelingsleder i Distriktssenteret/Merkur
Os-politikerne føler seg trygge på ny butikkteknologi – gir tillatelse til salg av alkohol i fjernbetjent butikk
Åmdals Verk Daglegvare. Tusen takk til alle våre kunder og aksjonærer for kjempetall i salgsomsetning etter at vi åpnet døgnåpen butikk! Fortsetter den gode trenden, så kan vi ha nærbutikken for evig tid!
GAUSDAL/OS (NRK): Nærbutikken i Svatsum økte omsetningen med 30 prosent etter at den ble døgnåpen matbutikk med selvbetjening. Nå følger flere nærbutikker etter for å overleve.

mediaomtale

Klikk for å lese og se film  26.08.2019
Klikk for å se film 27.08.2019
Klikk for å se tv-innslag 18.05.2020
Høyteknologisk butikk fra Mat-Norge

Her kan du lese om den orignale konseptbutikken

Denne røde låven er fødested for Norges første høgteknologiske dagligvarebutikk.

NorgesGruppen, klikk for å lese
Klikk for den originale konseptbutikken Hegna Landhandel

Søk i bloggen

MAT-NORGE AS 

Konsepter for utvikling og drift av selvbetjente butikker, som gir gode kundeopplevelser!