Produksjonen går for fullt, og alt utvikling skjer i Norge. I april har ansatte gått skift som følge av økende etterspørsel. Konseptet heter RMA-Butikkstyring (Retail multi automation), som Elias mener vil revolusjonere dagligvarebransjen.     

Les mer