Styret og ansatte i Batalden Landhandel håper nå at utvidet åpningstid fører til et bedre tilbud, og økt omsetning. Målet vårt er å styrke butikkdriften slik at vi sikrer et godt tilbud til fastboende, fritidsbrukere og besøkende i årene fremover.

Les mer