Ledelsen i Avfallsservice AS har besluttet å satse på teknologi fra Liberty Now, for å gi et enda bedre og utvidet tilbud til kundene som bruker miljøstasjonen.   

Les mer