Avfallsservice AS først ut - Autonom døgnåpen miljøstasjon

John Are Leirbakke er sjåfør i Avfallsservice og sitter i styret som de ansattes representant. 

22.12.2023

Ledelsen i Avfallsservice AS har besluttet å satse på teknologi fra Liberty Now for å gi et enda bedre og utvidet tilbud til kundene som bruker miljøstasjonen. 

– Enkelt for kunden, enkelt for oss, og et enda bedre miljøregnskap ligger i bunn for satsningen, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice AS.
 
Inspirasjonen kom fra den selvbetjente, høyteknologiske Snarkjøpbutikken i Djupvik som åpnet i august.

– Nå starter arbeidet med å ta dette i bruk på flere måter og i andre bransjer. Vi tar ting gradvis og kontrollert gjennom en pilot på Kåfjord, og deretter legger vi planen for våre øvrige fem miljøstasjoner, sier Pedersen.  

Med dette er det klart at Kåfjord får Nord-Norges første selvbetjente miljøstasjon.  

– Teknologien og automatiseringen bidrar til en mer produktiv avfallshåndtering og et bedre servicetilbud til kundene. Dette er bra for miljøet, og mer kostnadseffektivt. Vi gleder oss stort til å kunne åpne Nord-Norges første selvbetjente avfallsanlegg, sier Pedersen.  

Et steg i riktig retning  

I oktober tok styret og administrasjonen i Avfallsservice AS turen til Midt-Telemark for å se hvordan teknologien ved Telemark Renovasjon bidrar til å revolusjonere avfallsbransjen.  

– Vi mener dette er et steg i riktig retning, og gleder oss til fortsettelsen, sier Pedersen.  

Det er Liberty Now som står bak teknologien som gjør miljøstasjonen døgnåpen og selvbetjent. Fram til nå har teknologien blitt testet på miljøstasjonen til Telemark renovasjon

Da Mat-Norge i november endret navn til Liberty Now var det for å signalisere en bredere anvendelse av teknologien.  

 – Vi har over lang tid sett at det er et ønske og behov for å ta i bruk vår teknologi i flere bransjer. Nå er vi klare for å ta steget, og vi er glade for å få jobbe med Avfallsservice AS, sier CEO i Liberty Now, Hans Olav Bakås.  


Kommunikasjon Liberty Now,
Camilla Moen