VIDEO SOM VISER MÅLRETTET KONTROLL

På denne linken finner du video som forklarer hvordan målrettet kontroll fungerer.
Du må ha passord for å åpne videoen, kontakt anita.tveter@meny.no for passord.