HEGNA LANDHANDEL - EIN HISTORISK STAD!  

  • Dennne raude låven er fødestad for noregs første høgteknologiske dagelegvarebutikk

  • 16.november vart hegna utnemnd som historisk stad av seljord kommune og merkur som er
    kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt program for utvikling av distrikS-norEg

  • butikken er ein forskningsARENA FOR UTVIKLING AV SJØLVBETJENTE BUTIKKar

  • KONSEPTET VISTE SEG Å BLI EIN SUKSESS. I 2019 VALDE MERKUR-PROGRAMMET HEGNA MODELLEN SOM UTGANGSPUNKT FOR EiT NASJONALT PROSJEKT MED UTPRØVING AV FLEKSIBLE ÅPNINGSTIDER MED NY TEKNOLOGI, FOR Å SIKRE UTVIKLING AV DISTRIKSBUTIKKaR

  • KONSEPTET RULLAS NÅ UT I BY OG LAND I HEILE NOREG