HEGNA LANDHANDEL - EIN HISTORISK STAD!  

  • Dennne raude låven er fødestad for Noregs første høgteknologiske daglegvarebutikk


  • 16.november vart Hegna utnemnd som historisk stad av Seljord kommune og Merkur som er kommunal- og distriktsdepartementets program for utvikling av distriks-Noreg

  • Butikken er ein forskningsarena for utvikling av sjølvbetjente butikkar

  • Konseptet viste seg å bli ein suksuss. I 2019 valde Merkur-programmet Hegnamodellen som utgangspunkt for eit nasjonalt prosjekt med utprøving av fleksible opningstidar med ny teknologi for å sikre utvikling av distriktsbutikkar

  • Konseptet rullas nå ut i by og land i heile Noreg