RMA-TEKNOLOGI REDUSERER MATSVINN!

Alle butikker får en egen nettside som liveoppdatering av antall poser som er tilgjengelig i butikk til enhver tid.


29. september markeres Den internasjonale dagen mot matsvinn, og Mat-Norge feirer denne med å lansere et redesignet uttrykk på våre RMA-Forundringsposer. Dette er en smart og enkel måte for både kunder og butikker for å bidra til redusert matsvinn - bra for miljøet og lommeboken. Første butikk ut med designet er Nærbutikken Lyngdal, som er første butikk i Norge som får det nye designet levert!

 

Forundringsposen er en enkel og effektiv løsning

Når du kjøper en forundringspose, gjør du et bra valg for miljøet og lommeboka. Som kunde krever det ingen reservasjon eller forhåndsbetaling, og ansatte behøver ikke være til stede for overlevering av pose eller kontroll av salget. 

Ved å kjøpe en forundringspose bidrar du også til å redusere butikkens matsvinn inntil 50%.
 

Matsvinn er et globalt problem

Visste du at ifølge FNs bærekraftsmål 12.3, er målet å halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030? Både i detaljhandelen og blant forbrukere er dette en viktig utfordring som vi alle kan bidra til å løse. Hvert år kastes enorme mengder mat som kunne ha blitt spart, og det har en negativ innvirkning på både økonomien og miljøet. 
 

Forundringspose – bra for miljøet og lommeboka!

skaptelefon2png
Designet er gjennomgående på alle flater


Karine Risdalen
Markedsavdeling, Mat-Norge