Nye muligheter med RMA-Teknologi, nå skal velferdsteknologien bli testet ut!

Liberty Now sin teknologi er blitt velprøvd siden starten i 2018. Nå er det klart for å ta i bruk flere aspekter ved teknologien i de høyteknologiske butikkene og ta i bruk den nye RMA-velferdsteknologien.

20.12.23

Merkur, som er prosjekteier, Døveforbundet, Blindeforbundet, kjøpmannen og Liberty Now starter nå et pilotprosjekt hvor velferdsteknologien vil bli testet i butikk. ­

– Den høyteknologiske infrastrukturen kan gi interessante og nye bruksområder som ingen hadde sett for seg da vi startet digitaliseringsarbeidet, sier Steinar Fredheim, avdelingsdirektør i Merkur.

Å mestre daglige gjøremål øker livskvaliteten, og et av FN’s bærekraftsmål er å sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.

– Vi starter nå med syns- og hørselshemmede ettersom teknologien, etter vår kunnskap, ligger best til rette for denne målgruppen, sier Fredheim.

S FredheimJPG

Steinar Fredheim, avdelingsdirektør i Merkur.

Bedre handleopplevelse

Målet med pilotprosjektet er å undersøke om teknologien kan føre til en bedre handleopplevelse. Teknologien gjør det mulig å sende et pushvarsel til kunder som nærmer seg butikken og har Bluetooth aktivert på telefonen. Kunden får da mulighet til å velge om de ønsker hjelp i butikken via tale eller chat.

Med RMA-velferdsteknologi kan kunden bli veiledet gjennom butikken via telefonsamtale med en kundebehandler ved hjelp av butikkamera og planogram.  

Chat-funksjonen kan også åpnes ved å scanne en QR-kode. Denne er i tillegg tilgjengelig i kassepunktet hvor kunden kan velge tekst til tale. Hjelpeknappen «trykk her for hjelp» er skrevet i punktskrift og merket med taktil merking.

Sikkerhet

I tillegg til universell utforming gjør teknologien det mulig å passe på når sårbare kunder uteblir fra sine «vanlige butikkbesøk», eller får avvikende adferd.

– Befolkningen blir stadig eldre, og undersøkelser viser at flere tror at eldre kan bo lenger hjemme med et godt butikktilbud i sitt nærområde. Teknologien gir en ekstra sikkerhet for kundene, sier Hans Olav Bakås i Liberty Now.

Velferdstekjpg

(f.v.) Hallvard Christenson, Merkurkonsulent, Hans Olav bakås, Liberty Now, Arash Bagharzadeh, døveforbundet, Christian Thon, blindeforbundet.Kommunikasjon, Liberty Now
Camilla Moen