Ny teknologi gjør det enklere å jobbe med tyveri og svinn – Høyteknologiske dagligvarebutikker

Bilde: Christian Lindal COO I Mat-Norge fra demonstrasjon av Mat-Norge Operation Room

Mat-Norge opplever sterk vekst og etterspørsel. Lønnsomheten i dagligvarebransjen utfordres, og en er nødt til å ta i bruk nye løsninger for å sikre en bærekraftig utvikling.

RMA er forkortelse for Retail Multi Automation – en norsk teknologi. Eid og utviklet av Mat-Norge. Skapt robust og fremtidsrettet; er den laget for profesjonell, kommersiell drift av små og store butikker.

Pr i dag har 70-80 dagligvarebutikker rundt om i det ganske land tatt i bruk RMA-teknologi. Det betyr at erfaringsbasen begynner å bli solid ettersom flere millioner handleturer er blitt gjort av mangfoldige kunder. I tillegg til at flere hundre fornøyde ansatte drifter butikkene ved hjelp av RMA-teknologi.

Kart over butikkerpng
Oversikt over butikker med Mat-Norge teknologi

RMA-teknologien sikrer gode kundereiser og god kontroll

Teknologiuniverset som ligger i porteføljen til Mat-Norge er laget for fremtidens handel og gode kundereiser, samtidig som sikkerhet og kontroll er godt ivaretatt. Faktum er at butikker med RMA-teknologien får bedre kontroll over både kundereiser, svinn, salg av aldersbestemte varer mm, enn det som er mulig å få til i en tradisjonell butikk.

Teknologien skaper friksjonsfrie handleopplevelser, og gir de ansatte en enklere, mindre stressende hverdag.

Tyveri og svinn

Generelt har det bestandig vært tyveri og svinn i dagligvarehandelen, og utbredelser av selvbetjeningskasser har gitt noe økning av tyveri hos enkelte butikker. Våre analyser viser, overraskende nok for mange, at tyveri og svinn forekommer relativt likt i byen som på landet. Forskjellen er at man i by ofte har butikker med større omsetning, og dermed kan forsvare å bruke større ressurser for å motarbeide tyveri og svinn. De tradisjonelle virkemidlene som forsøkes er gjerne ansatte stående på gulvet i et forsøk på å følge med på alt og alle, tilfeldige stikkontroller utført av butikkansatte eller innleid vektertjeneste, eller å følge aktivt med på videoovervåking. Disse aktivitetene medfører store kostnader, og gir lite utbytte utover en viss forebyggende effekt.

Statistisk sett må en utføre 200 fysiske kontroller, for å finne avvik hos én kunde. Avviket kan i dette utvalget være både bevisst (tyveri) eller ubevisst (vare som ikke ble scannet). Som dette eksemplet viser gir dette tiltaket 199 dårlige kundeopplevelser der en må pakke opp alle varer, negativ oppmerksomhet blant andre handlende, lengere køer og mer arbeid for de ansatte. Dette gjør igjen at butikkene sjeldnere utfører slike kontroller.


MN_B2C_Abiel_OProompng

Med RMA-teknologien så har butikkene fått et helt nytt verktøy

Med RMA-teknologien inngår arbeidet mot tyveri og svinn som en naturlig del av kundereisen, og sikrer friksjonsfri revisjon og kontroll av handlene. Dette gir en langt større effekt enn tradisjonelle kontroller, til en betydelig lavere kost. Kunden som har alt i orden merker ikke noe, og butikken har bedre kontroll enn noen gang.

RMA-butikkstyring kan kontrollere handelen uten å involvere kunden. I tillegg kan en utføre målrettede kontroller på ulike hold, hvilket ikke har vært mulig tidligere.

Teknologien gjør at en enkelt og målrettet kan fange opp avvik i transaksjoner og hva algoritmene tolker som unormal oppførsel hos kunder.  Via systemene kan man samtidig plukke opp om det er en bevisst eller ubevisst handling. Vi kan alle gjøre ærlige feil, og en trenger ikke skape dårlige kundeopplevelser av den grunn. Ingen av butikkene er ubetjente, men «fjernbetjent» og kunden vil kommunisere med en ansatt ved behov.

Løsningen gir en helt ny dimensjon når det gjelder innsikt, kontroll, stopp av handel, og dokumentasjon rundt bevisst og ubevisst svinn og tyveri.

Lille Norge har flest høyteknologiske butikker i Europa

Christian Lindal COO i Mat-Norge har ansvar for analyse og innsikt blant annet for tyveri og svinn. Erfaringen fra de nærmere 70-80 høyteknologiske butikkene vi har i Norge er svært god.

- Det er utført millioner av transaksjoner i butikkene, og tyveri er ingen utfordring. Tyveri i RMA-styrte butikker er mindre enn i tradisjonelle butikker, og har bedre kontroll. Vi har butikker i by og land, og forholdene er de samme, forteller Lindal.

Teknologien er avansert og svært kostnadseffektiv, og kan enkelt tilpasses de utfordringer den enkelte butikk måtte ha. Dette er et viktig og voksende satsningsområde for Mat-Norge. Vi ønsker å hjelpe butikkene med bedre og mer kostnadseffektive løsninger for å jobbe mot tyveri og svinn på en smart måte, og samtidig bidra til friksjonsfrie kundereiser.

Retail Multi Automation – It's about freedom

På kort tid har RMA-butikkstyring inntatt en solid posisjon som fremtidens butikk. Vi leverer nå en teknologi til markedet som utgjør en forskjell for kunder, ansatte og eiere, både i by og land. Tilbakemeldingene vi får fra de alle er at teknologien Retail Multi Automation gir en etterlengtet frihet og kontroll.

Helene Braaten
Kommunikasjon Mat-Norge