MAT-NORGES TEKNOLOGI ER VIKTIG FOR Å SIKRE FREMTIDEN

Fra venstre: Kjetil Flåtrud (kjededirektør NorgesGruppen), Einar Uvsløkk (ansatt Mat-Norge), Beate Marie Dahl Eide (ordfører Seljord kommune), Hallvard Christenson (Merkur-programmet, Gro Cathrine Aasgrav (butikksjef Hegna Landhandel), Hans Olav Bakås (CEO Mat-Norge), Sigbjørn Gjelsvik (kommunal- og distriktsminister), Sondre Aasan (fungerende ordfører i Seljord kommune) og Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Telemark.

Mandag 27. februar fikk Mat-Norge besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Ministerens mål var å bli kjent med teknologiutviklingen som startet i den røde låven på Nærbutikken Hegna Landhandel, i Seljord kommune. – En historisk dag! sier CEO i Mat-Norge, Hans Olav Bakås, om besøket fra statsråden.

Møtet ble åpnet av fungerende ordfører i Seljord kommune, Sondre Aasan. Under besøket fikk Gjelsvik og følget høre om Mat-Norges, Merkur-programmets, Seljord kommunes og Nærbutikken/Jokers samarbeid — som resulterte i at Norges første høyteknologiske dagligvarebutikk ble åpnet i Seljord kommune. 

Denne teknologien er nå å finne i Merkur-butikker over hele landet.

 – Det er spennende å se at innovasjon i dagligvarebutikker skjer i distriktene, sier kommunal- og distriktsminister Gjelsvik.

Slik teknologi er avgjørende

– Digitalisering er viktigere enn noen gang for å holde kostnadsutviklingen nede. Tilbakemeldingene fra kunder og butikker er at teknologien har gjort hverdagen enklere, sier Bakås. 

Dette var et av de mange viktige temaene som ble diskutert under besøket.

Butikksjef i Hegna Landhandel Gro Cathrine Aasgrav tar imot og hndhilser p kommunal- og distriktsminister Sigbjrn Gjelsvikpng

Butikksjef i Hegna Landhandel, Gro Cathrine Aasgrav, tar imot og håndhilser på kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Med seg på besøket hadde kommunal- og distriktsminister Gjelsvik hans politiske rådgiver Ingrid Nikoline Sand (SP) og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriktsdepartementet. 

De har besøkt flere butikker med Mat-Norges teknologi.

Mat-Norges teknologi, kalt Retail Multi Automation eller RMA-Butikkstyring, har allerede hatt en avgjørende betydning for Merkur-butikker i Norge. Teknologien har vært i bruk siden 2018, og brukes hver dag av tusenvis av kunder — med gode resultater.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjrn Gjelsvik Ingrid Nikoline Sand SP og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriksdepartementet 2jpg

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Ingrid Nikoline Sand (SP) og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriktsdepartementet.

Hallvard Christenson fra Merkur-programmet løftet frem hvor viktig digitaliseringen, og nærbutikken, er for lokalsamfunn over hele landet.

Merkur er opptatt av innovasjon, og stiller kapital og kompetanse tilgjengelig for distriktsbutikker som ønsker å teste ut nye forretningsmodeller – som Mat-Norges teknologi.

Etter et pilotprosjekt i åtte Merkur-butikker i 2020, fikk 40 butikker investeringsstøtte til satsning videre.

Fylkesordfrer Terje Riis Johansen Hallvard Christensson fra Merkur-programmet Kjetil Fltrud fra NorgesGruppen Ole Christian Baks fra Mat-Norge Einar Uvslkk fra Mat-Norgejpg

Fylkesordfører Terje Riis Johansen, Hallvard Christensson fra Merkur-programmet, Kjetil Flåtrud fra NorgesGruppen, Ole Christian Bakås fra Mat-Norge, Einar Uvsløkk fra Mat-Norge og ordfører i Seljord kommune Beate Marie Dahl Eide, sammen med babyen.

– Digitaliseringen bidrar til en bærekraftig utvikling, uttalte Christenson under besøket.

Han ser også mulighetene teknologien gir rundt utfordringer knyttet til søndagsåpen butikk, arbeidskraft og reglementer, og spilte inn forslag til ministeren rundt dette.

Større frihet for alle

Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik ble imponert av den teknologiske innovasjonen som pågår i distriktene.

– Dette er små butikker som må tenke smart for å opprettholde grunnlaget for videre drift. Det har de virkelig klart! Det er imponerende, uttalte minister Gjelsvik.

Teknologien bidrar til at butikken kan effektivisere driften, bruke mer tid på kundene, og gi kundene større frihet og bedre servicetilbud gjennom utvidede åpningstider.

Hans Olav Baks fra Mat-Norge sammen med Sondre Aasan og Sigbjrn Gjelsvik Ingrid Nikoline Sand og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriksdepartementetjpg

Hans Olav Bakås fra Mat-Norge, sammen med Sondre Aasan, og Sigbjørn Gjelsvik, Ingrid Nikoline Sand og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriktsdepartementet.

– I tillegg har ansatte og butikkeiere fått en stor frihet. Nå kan de drive butikken fra hvor som helst, når som helst. Trenger de hjelp så har de bestandig tilgang på ansatte i Mat-Norge, som er eksperter på å drive fjernbetjent kundeservice i den enkelte butikk, legger Bakås til.

Kjetil Flåtrud, kjededirektør i NorgesGruppen for Joker og Nærbutikken, trakk også frem hvordan slik teknologi kan fjerne tidsklemmen for butikken.

– Kjøpmenn og medarbeidere kan bruke mer tid på trender, middagstips, nyheter og servicetilbud som varekjøring til kunder som trenger det. Nå kan de gjøre dette i ordinær arbeidstid, i stedet for som dugnad på kveldstid, sa han. Fylkesordfrer Terje Riis Johansen Merkur-programmets Hallvard Christenson og Kjetil Fltrud fra NorgesGruppen 2jpg

Fra venstre: Fylkesordfører Terje Riis Johansen, Merkur-programmets Hallvard Christenson og Kjetil Flåtrud fra NorgesGruppen.

RMA-Teknologien er også viktig med tanke på ENØK (energiøkonomisering), hvor teknologien styrer energiforbruket i mange butikker.

Analogien mot landbruk og digitalisering ble ellers en interessant sammenligning, med tanke på kostnader. Her ble det slått fast at teknologien fra Mat-Norge kun koster 1/3 del av hva en melkerobot koster!

Lovnad om tettere samarbeid

Teknologiutviklingen som startet i en liten rød låve, på Nærbutikken Hegna Landhandel, viser virkelig hva som er mulig skape i distriktene.

Fylkesordfører i Telemark, Terje Riis Johansen, kunne fortelle at han i møte med ansatte i matbutikk med Mat-Norges teknologi, har fått mange positive tilbakemeldinger.


Fra venstre Fylkesordfrer Terje Riis Johansen og Merkur-programmets Hallvard Christensonjpg

Fra venstre: Fylkesordfører Terje Riis Johansen og Merkur-programmets Hallvard Christenson.

– De fortalte at de føler seg tryggere på jobb, både for sin egen sikkerhet og ved salg av aldersbetingede varer, uttalte han.

Ordfører i Seljord kommune, Beate Marie Dahl Eide (som er i mammapermisjon), fortalte i tillegg hvordan butikker som dette kan være avgjørende for personer som for eksempel sliter med sosiale situasjoner.

Hun fortalte også om det gode og nære samarbeidet mellom kommunen og Mat-Norge, og fremmet et ønske til ministeren om et tettere samarbeid på tvers av departementene.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjrn Gjelsvik Ingrid Nikoline Sand SP og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriksdepartementetjpg

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Ingrid Nikoline Sand (SP) og Nora Otnes Moussaid fra kommunal- og distriktsdepartementet.

– Særlig blant annet når det gjelder salg av aldersbestemte varer — slik at ikke hver enkelt kommune må gjøre sine egne vurderinger knyttet til dette, la hun frem.

Kommunal- og distriktsministeren lovet å ta med seg denne utfordringen inn i videre arbeid.

En historisk dag

Besøket ble avsluttet med at alle fikk en demonstrasjon av butikken. De fikk i tillegg se hvordan butikksjef Gro Cathrine Aasgrav styrer butikken via en app på telefonen.

– Teknologien løser tidsklemmen for både kunder og ansatte over hele landet. Det blir større fleksibilitet for kundene for når de kan handle — som igjen gir god kundeservice, uttalte Flåtrud, kjededirektør i NorgesGruppen for Joker og Nærbutikken.

Fylkesordfrer Terje Riis Johansen Hallvard Christensson fra Merkur-programmet Kjetil Fltrud fra NorgesGruppen Ole Christian Baks fra Mat-Norge og ordfrer i Seljord kommunjpg

Fylkesordfører Terje Riis Johansen, Hallvard Christensson fra Merkur-programmet, Kjetil Flåtrud fra NorgesGruppen, Ole Christian Bakås fra Mat-Norge og ordfører i Seljord kommune Beate Marie Dahl Eide, sammen med babyen.

Flere butikkeiere har meldt tilbake at de har fått et nytt liv. Nå kan de vaske huset eller stelle i hagen på dagtid, hvor de tidligere var «låst» til butikken.

Flåtrud trakk også frem samspillet mellom det å være «siste butikken» før hytten, og lokalbefolkningen.

– Slik teknologi gir en trygghet for at det er mulig å handle når som helst, selv om en kommer sent frem til destinasjonen, sa han.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjrn Gjelsvikjpg

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Videre under omvisningen av butikken fikk følget se et av tiltakene som gjøres for å minske matsvinn, nemlig såkalte «forundringsposer» til redusert pris grunnet kort holdbarhet.

– En døgnåpen butikk i seg selv kan faktisk bidra til å redusere matsvinn, da en har muligheten til å ta imot kunder gjennom hele døgnet, opplyser Bakås.

 Hans Olav Baks fra Mat-Norge og Sondre Aasan fungerende ordfrer i Seljord Kommunejpg

Hans Olav Bakås fra Mat-Norge og Sondre Aasan, fungerende ordfører i Seljord kommune.

Det tette samarbeidet mellom Seljord kommune, Merkur-Programmet og Joker/Nærbutikken har vært avgjørende for å kunne utvikle slike kostnadseffektive og innovative løsninger som på Hegna.

Dette er nå løsninger som kommer til gode for Merkur-butikker over hele landet.

– Dette er stort for oss, og vi takker kommunal- og distriktsminister Gjelsvik, fylkesordfører Riis Johansen og alle gjestene for at de tok turen, avslutter Hans Olav Bakås fra Mat-Norge.


Fakta om Merkur-programmet

  • Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet er en del av Distriktssenteret.
  • Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet.
  • Merkur har 10 konsulenter som gir kjøpmenn opplæring og rådgjeving.
  • Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som gir større lønnsomhet og gir innbyggerne i lokalsamfunnet betre tjenester.
  • Merkur gir økonomisk støtte til viktige investeringer knytt til dagligvarebutikk og drivstoffanlegg. Budsjettrammen for 2023 er på 61 millioner kroner.