MAT-NORGE TEKNOLOGI PRESENTERT I FRANKRIKE

Karine Risdalen på scenen under den teknologi- og bærekraftsfokuserte konferansen ICT4S. FOTO: ICT4S 


Digitalisering er grunnpilaren for fremgang og bærekraft i dagligvarebransjen, hvor Mat-Norge har blitt markedsleder på teknologien som muliggjør dette. En viktig del av dette arbeidet er samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge (USN) og deres nysgjerrige studenter som tar tak i spørsmålet om bærekraftig digital transformasjon i bransjen. 

Samarbeider for fremtiden

Mat-Norge har hatt gleden av å jobbe med tre ambisiøse studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som for øyeblikket arbeider med sin mastergrad i bærekraftsledelse.  

Karine, Magnhild og Noor, under ledelse av IT-professor Anh Nguyen-Duc, har valgt å vie sitt forskningsprosjekt til digitaliseringen av dagligvarebransjen, hvor Mat-Norge er sentral. Denne tilnærmingen til forskning har til hensikt å generere ny kunnskap og innsikt om hvordan digitale verktøy og metoder kan støtte bærekraftig forvaltning av dagligvarevirksomhet.

Samarbeidet mellom Mat-Norge og USN er et godt eksempel på hvordan næringsliv og akademia kan jobbe sammen for å fremme bærekraftig innovasjon.

 – Samarbeidet med universitetet er viktig for oss på mange områder, både når det gjelder å bli utfordret, få innsikt på ulike fagfelt innenfor forskningen, men også rekruttering av fremtidig arbeidskraft. Et samarbeid vi opplever at har stor verdi for både oss og USN, forteller CEO i Mat-Norge, Hans Olav Bakås.

 – Vi er opptatt av å kontinuerlig utvikle oss, og er stolt over de flinke studentene fra USN som har sett nærmere på vår forretningsmodell og dens ringvirkninger, fortsetter Bakås.


Teknologi og bærekraftskonferanse i Frankrike

 Karine Risdalen, Magnhild Marie Solberg og Noor Jahan Khan dro til Rennes i Frankrike for å delta på den teknologi- og bærekraftsfokuserte konferansen ICT4S for å presentere artikkelen de skrev med navnet “Substainable digital transformation for rural business – a case sutdy of a Norwegian startup”.


371132335_283879314373976_7806861212051831774_njpg
f.v Karine Risdalen, Magnhild Marie Solberg og Noor Jahan Khan i Frankrike for å presentere artikkelen. 

– Både artikkelen og turen hadde ikke vært mulig uten Mat-Norges støtte, både i form av innsikt og kunnskapsdeling til forskningen vi har utført, men også veldig hyggelig at Mat-Norge støttet økonomisk som gjorde at alle som hadde jobbet med prosjektet kunne dra til Frankrike, forteller en takknemlig Karine. 

Artikkelen ble skrevet i samarbeid med Anh Nguyen Duc og inkluderer mye innsikt fra Hans Olav Bakås og Jonny Aamot fra Mat-Norge. Merkur-prosjektets rapport om pilotprosjekter for høyteknologiske butikker har også vært en bidragsyter for prosjektet. 

Tverrfaglig kunnskapsutveksling

 I tillegg til forskningssamarbeidet tilbyr Mat-Norge også internship-muligheter for studenter fra USN. Dette gir studentene verdifull erfaring og innsikt i bransjen samtidig som de gir Mat-Norge tilgang til unge talenter med nye perspektiver og ferdigheter.

 370574304_1449160865929931_7588372994695298778_njpg
Maike Zillgitt på plass på kontoret hos Fellestjenester SA. Her vil hun hovedsakelig jobbe med HegnaLand 

Denne høsten er Mat-Norge så heldig å ha studenten Maike Zillgitt på kontoret. Hun er intern innen markedsføring og reiseliv.  

– Med internship så lærer man forskjellen mellom det praktiske og det teoretiske som man lærer på skolen. Det er en flott mulighet å utvide kompetansen. Jeg har allerede lært masse nyttige ting, som er meget viktig å ha etter studiet, forteller en fornøyd Zillgitt.
 

Denne toveisutvekslingen av kunnskap og ressurser er avgjørende for bransjens fremtid. Mat-Norge gir ikke bare studenter muligheten til å bruke sin teoretiske kunnskap i praksis, men selskapet selv drar også nytte av friske ideer og entusiasme fra de unge studentene.


Daglig leder i Fellestjenester SA, Helene Braaten, har stor tro på større samhandling mellom skole og næringsliv.

 – Ved å ta internship får studentene erfaring på CV-en og vi får mulighet til å lære opp egne kandidater med egnet kompetanse og arbeidserfaring, forklarer Braaten.

 

Bærekraft og digitalisering

Samarbeidet mellom Mat-Norge og Universitet i Sørøst-Norge er et bevis på at bærekraft og digitalisering går hånd i hånd. Med et sterkt engasjement for innovasjon og miljøansvar, har Mat-Norge staket ut kursen for en spennende fremtid i dagligvarebransjen.

Samarbeid mellom næringsliv og akademia er nøkkelen til å løse komplekse utfordringer og fremme bærekraftige løsninger. Mat-Norge har hele tiden vært en forkjemper for å ta i bruk ny teknologi for å forbedre driften og redusere miljøavtrykket.


Mat-Norge sin strategi involverer å ta i bruk ny teknologi inn i det grønne skifte, hvor FN's bærkraftmål og reduksjon av CO2-fotavtrykk står helt sentralt. I tillegg gir Mat-Norge butikkene en enda bedre økonomisk bærekraft. Det inkluderer smarte løsninger for både kunde og butikk.

Dette samarbeidet med USN gir dem muligheten til å dra nytte av akademisk forskning og ekspertise for å styrke deres bærekraftige digitale transformasjon.


Ida Amalea Furseth
Kommunikasjon, Mat-Norge