Mat-Norge AS bytter navn til Liberty Now AS

Mat-Norge AS har over tid jobbet på flere vertikaler utover dagligvarebransjen i Norge, som gjør det naturlig å gjennomføre en navneendring. Navnet Mat-Norge AS endres til Liberty Now AS, og signaliserer en bredere anvendelse av vår teknologi.

Teknologien som først ble tilgjengeliggjort i 2018, har revolusjonert dagligvarehandelen både når det gjelder kostnadseffektivitet og kundetilfredshet, gjennom økte åpningstider, større frihet til både ansatte og kunder. Teknologien har gitt en butikkene en helt ny kontroll på driften, samtidig som de får full oversikt over hva som skjer i butikken til enhver tid.

Det nye navnet, Liberty Now AS handler om den store friheten de som tar i bruk teknologien vil oppleve. Den svært avanserte teknologien ble utviklet som et effektiviseringsverktøy som er enkelt å ta i bruk, samtidig som den også er enkel å implementere. Det gir en unik frihet til kunde og butikken, med store positive effekter i et bærekraftperspektiv.

Det har de siste årene vært en økende pågang fra andre bransjer som har behov for å finne nye driftsmodeller for å sikre en bærekraftig utvikling, samtidig som de ønsker å gi kunder og ansatte større frihet. Vår teknologi har vist seg å være robust og skalerbar, ideell for en rekke andre bransjer.


Vi skal fortsatt være markedsledere innen teknologiløsninger for dagligvarehandelen, og våre leveranser til andre bransjer bygger på samme velprøvde strategi, som handler om å ha ta ting gradvis og kontrollert, men med en stor utviklingstakt.

Fakta om Liberty Now AS (tidligere Mat-Norge AS):
  • Etablert: 2018
  • Markedsledende på: Automatisering og digitalisering i dagligvarebransjen
  • Utvider: Leverer teknologi til andre bransjer og markeder
  • Teknologiens styrke: Kostnadseffektiv, robust, skalerbar, frihet for kunder og ansatte
  • Utvikling: All utvikling skjer i Norge

Gradvis overgang til Liberty Now AS: Navneendringen til Liberty Now AS vil skje gradvis, hvor både Mat-Norge AS og Liberty Now AS navnene vil bli brukt om hverandre.

Ida Amalea Furseth
Kommunikasjon