MAT-NORGE, APPLE PAY, FITBIT PAY OG GARMIN PAY GIR FRIKSJONSFRIE KUNDEREISER MED RMA-BUTIKKSTYRING

På kort tid har RMA-Butikkstyring fått en solid posisjon når det gjelder fremtidens butikk. Dette er teknologi som gjør en forskjell for kunder, ansatte og eiere. Det har raskt blitt mange butikker over hele Norge som benytter RMA-Butikkstyring, og i disse butikkene kan kundene bruke Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay og mange andre betalingsløsninger.

– Vi jobber hver dag for å skape en friksjonsfri og enkel kundereise, sier CEO i Mat-Norge, Hans Olav Bakås.

Det har lenge vært kjent at kunden i en butikk med Mat-Norge sin teknologi får enkel adgang til butikken ved å «tæppe» seg inn.

Det som ikke har vært like kjent er at i butikker med RMA-Teknologien så kan kunden enkelt bruke Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay og lignende løsninger.

Betalingsteknologi står sentralt i Mat-Norge sitt utviklingsarbeid, og det jobbes med flere betaling-, inn- og utsjekkingsprogram, for å utvikle fremtidens kundereiser på helt nye måter, hvor også biometri står sentralt.


Etterspørsel etter frihet

Energikrisen og økt press på marginer i dagligvarebransjen har igjen skapt en ny bevissthet hos butikkene rundt nødvendigheten av å ta i bruk teknologien for å sikre en bærekraftig utvikling.

– Tilbakemeldingene vi får fra butikkene er at teknologien Retail Multi Automation (forkortet RMA) gir gode kundeopplevelser, betydelig fleksibilitet for kunder og ansatte, som igjen gir effektivisering gjennom å jobbe smartere, men også en frihet og kontroll som lenge har vært etterspurt fra butikkene, sier Bakås.

– Friksjonsfrie-kundereiser står derfor sentralt i all vår utvikling, hvor vi effektiviserer drift og handleopplevelser på en rekke områder, forteller Bakås.

Mat-Norge jobber i dag med små og store butikker over hele Norge.


Kart Over butikker 151222 med Autorisert Butikkstyring Logopng

Oversikt over butikker med RMA-Butikkstyring i Norge.


En enklere hverdag

Mat-Norge skal bestandig ligge i front på utviklingen av autonome butikker som sikrer enkel og friksjonsfri inn- og utsjekk av butikker, og gode kundereiser – samtidig som butikkene har god kontroll på hvem som bruker butikken.

– Betalingsteknologi står sentralt i dette arbeidet, og RMA-Butikkstyring var tidlig ute med å støtte mobilbetaling. Vi er langt fremme i arbeidet rundt å bruke biometrisk betalingsløsninger. Vår strategi er at det skal være enkelt for alle kunder uansett alder og digital kompetanse; kunden velger det som fungerer best for dem, sier Bakås. Biometriske løsninger blir nok det nye store.


HansOlavjpg

Hans Olav, CEO av Mat-Norge