Møt Mat-Norge på Arendalsuka!

Mat-Norge har utviklet teknologien til høyteknologiske dagligvarebutikker som nå er å finne over hele Norge. Det er ikke alle som skjønner hvilken revolusjon som nå er i ferd med å skje med teknologiutviklingen fra Mat-Norge, og hvordan denne vil kunne åpne for helt ny samhandling på tvers av privat og offentlige aktører. En ting er døgnåpne butikker som gir større frihet til kunder og ansatte, men dette åpner også helt nye muligheter med tanke på tilleggstjenester, som vil bidra til økt bærekraft!

På kort tid så har Mat-Norge sammen med Merkur-programmet og dagligvarebransjen gjort «Norge» til en ledende nasjon når det gjelder å ta bruk moderne teknologi med KI og automatisering for å styrke grunnlaget for små og store lokalsamfunn, med tanke på sikre basistjenester og gode tilbud.  

Mat-Norge er til stede på Arendalsuka sammen med Foreningen for Kunstig Intelligens og Robotikk i Norge (KIRN), Distriktssenteret, Kjøpmannhuset AS, Kinn kommune, Siva SF og Universitetet i Søraust-Noreg den 17. august! Kl. 10.30 til 12.00 har vi arrangement på Rederikontoret, hvor temaet for dagen er «Når teknologien tar bort avstanden, får vi en ny vår for distriktene?» og hvordan utrulling av automatisering, robotisering og kunstig intelligens gjør landsbygda mer attraktiv.

arendalsuka4png

Roger Schjerva (KIRN), Svein Ivar Aadnøy Larsen (KIRN), Kjetil Flåturd (Kjøpmannshuset, foto Norgesgruppen), Ola Teigen (Kinn kommune, foto Firdaposten), Kristin Eriksen (Siva SF, foto NTB) Terje Andersen (USN, foto USN), Lillian Hatling (Merkurprogrammet), Hans Olav Bakås (Mat-Norge)


Den teknologiske utviklingen har gjort landsbygda mer attraktiv ved å muliggjøre full utrulling av automatisering, robotisering og kunstig intelligens. Muligheten til å jobbe fra hvor som helst og få tilgang til tjenester uavhengig av geografisk beliggenhet har redusert betydningen av avstand. Dette har resultert i en mer bærekraftig utvikling i Distrikts-Norge, der folk ikke lenger trenger å bo i byen for å ha en givende karriere eller tilgang til varer og tjenester.  

Distrikts-Norge har nå en unik mulighet til å blomstre og oppnå en bærekraftig utvikling, der folk kan bo og jobbe der de trives best. I denne konteksten har Mat-Norge også spilt en betydelig rolle. Gjennom innovative løsninger har Mat-Norge etablert høyteknologiske butikker som gjør det enklere for folk i distriktene å få tilgang til nødvendige varer og tjenester uavhengig av deres geografiske beliggenhet.

mt oss3pngFoto Rederikontoret

Vi gleder oss til å dele av vår erfaring og innsikt denne dagen, sammen dyktige folk fra Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i Distrikts-Norge. Programmet er en del av Distriktssenteret. Universitet Sør Øst Norge, kommuner, dagligvarebransjen, i regi av KIRN – Foreningen for Kunstig Intelligens og Robotikk i Norge som er brobygger mellom akademia, samfunn og næringsliv

Velkommen, vi gleder oss! Det er gratis å delta! Har du ikke mulighet til å ta turen til Arendal? Da kan du streame! Link til stream finner du her.  

For mer informasjon: Om Arrangementet