Liberty Now AS har fått ny visuell identitet!

Navnet Mat-Norge AS endres til Liberty Now AS og med en navneendring er det naturlig med visuelle oppdatteringer!

Prosessen har vært spennende og omfattende, så vi ønsket å presentere et innsyn i arbeidet å finne en ny visuell profil til Liberty Now.


Stina Robberstad
Kreativ leder, Liberty Now