Kontroll av teknologi for salg av alkohol: – Grundig og streng gjennomgang

Einar Uvsløkk, kvalitetsansvarlig i Liberty Now

Liberty Now har utviklet RMA-butikkstyring, en teknologi som muliggjør betjent-fjernbetjent salg av alkohol og andre aldersbestemte varer. Hvert år gjennomfører de en streng og grundig kontroll før butikkene får ny autorisasjon.

I løpet av de siste årene har det blitt flere og flere høyteknologiske dagligvarebutikker med Liberty Now AS sin teknologi rundt om i hele Norge.

– Å jobbe med hvordan vi kan bruke teknologien til å modernisere butikkdrift er et spennende område. Det har åpnet seg enormt med muligheter siden utviklingen av RMA-butikkstyring startet, sier Einar Uvsløkk, CDO (leveransesjef) i Liberty Now AS, tidligere Mat-Norge.

Tilbakemeldingene fra både kunder, kjøpmenn og kommuner er gode. Det er snart seks år siden den første butikken åpnet, og i dag er det tusenvis av kunder som bruker butikkene med teknologien til Liberty Now hver dag.

– Det å selge alkohol og aldersbestemte varer innebærer et stort ansvar, og teknologien til Liberty Now er blant annet utviklet spesielt for dette. Da teknologien ble utviklet ble lover og forskrifter nøye analysert med tanke på hva teknologien skulle løse og ivareta. Vi jobbet også tett sammen med ulike fagmiljøer i kommuner og lignende for å kvalitetssikre og teste. I dag har vi en teknologi som vi er stolt av, som blant annet er spesialutviklet til formålet betjent- fjernbetjent salg av aldersbestemte varer, sier Uvsløkk.

Fornyelse av autorisasjon og streng kontroll

Hvert år gjennomfører Liberty Now en kvalitetskontroll og total revisjon av alle butikkene.

– Dette gjør vi blant annet for å kvalitetssikre at det ikke har skjedd endringer i butikken som påvirker teknologien. Resultatene er bra, og publiseres årlig for å dele kunnskap og innsikt med allmenheten og de mange kommuner over hele Norge som har godkjent RMA-Butikkstyring for salg av blant annet alkohol, forteller Uvsløkk.

70 butikker har nå fått ny autorisasjon for 2024.

– Erfaringene er gode. Dette er en grundig og streng gjennomgang og resultatene bekrefter at butikkene og kjedene er flinke til å følge opp. Vi ser også at teknologien fungerer som den skal, og er robust og driftssikker, sier han.

Under kontrollen ble det ikke oppdaget avvik som gikk ut over funksjonen og sikkerheten knyttet til RMA-butikkstyring i forbindelse med salg av aldersbestemte varer. Alle butikkene som var autorisert fra tidligere fikk fornyet autorisasjon for 2024.

– Det ble ikke registret noen alvorloge avvik på noen av butikkene, sier Uvsløkk.

Ivaretar lover og forskrifter  

Mange kommuner over hele landet har vist tillit til Liberty Now sin teknologi ved å gi salgsbevilling til butikkene som bruker RMA-Butikkstyring.

– Helsedirektoratet mener det er nødvendig med en lovendring, men kommuner over hele Norge har godkjent Liberty Now sin teknologi og har konkludert med at RMA-Butikkstyring ivaretar alle lover og forskrifter, sier Uvsløkk.

Før butikkene kan selge alkohol med fjernbetjening må de gjennom en autorisasjon hos Liberty Now, som både kvalitetssikrer teknologien, og opplæring.

– Når vi starter opp en butikk tar vi en grundig gjennomgang av teknologien med ansatte i butikken. Alt blir testet før åpning og butikken får et kvalitetsstempel som viser at butikken er godkjent for salg av aldersbestemte varer med RMA-Butikkstyring. Alt salg skjer da enten betjent eller fjernbetjent, sier Uvsløkk.