KOMMUNAL- OG DISTRIKTSMINISTER SIGBJØRN GJELSVIK KOMMER TIL HEGNA

Foto: Trond A. Isaksen

Presseinvitasjon: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik tar turen til Seljord, nærmere bestemt til Nærbutikken Hegna Landhandel.

Mandag 27.februar kommer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Nærbutikken Hegna Landhandel i Seljord, for å lære mer om teknologiutviklingen som har skjedd på Hegna, og få kunnskap om innovasjonen som har skjedd gjennom samarbeidet med det statlige Merkur-programmet og teknologien i Hegna.

Nærbutikken Hegna Landhandel ble åpnet i 2018 og er Norges første, høyteknologiske døgnåpne dagligvarebutikk. Butikken er en del av profilen Nærbutikken, som er underlagt Kjøpmannshuset og NorgesGruppen.

Teknologien i Hegna Landhandel er det Mat-Norge som står bak, og denne tilgjengeliggjøres nå for mange butikker over hele Norge. Per dags dato er det over 50 butikker med teknologien. Mat-Norge er selv lokalisert på Hegna.

Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik skal også se på hvordan Hegna-modellen har jobbet tett sammen med Seljord kommune rundt digitalisering og innovasjon, som nå kommer hele Norge til gode.

Presseinvitasjon: Sted Nærbutikken Hegna Landhandel, mandag 27.februar 14:45

Kontaktperson:
Camilla Haugland, kommunikasjon i Mat-Norge AS
+47 992 28062
camilla.haugland@customertrends.no


Hans Olav Bakås, CEO i Mat-Norge

+47 908 92 853
hans.olav.bakas@mat-norge.no