Jobber i dagligvarebutikk i Norge mens han oppholder seg i USA

Einar Uvsløkk er med på å skrive historie, han betjener kunder i kassen på Hegna Landhandel i Telemark, mens han oppholder seg i USA. Kunden merker ikke noen forskjell, de får god service av en hyggelig ung mann med dialekt fra Midt-Norge.

Fakta: Hegna Landhandel er en uprofilert butikk under Norgesgruppen som ble åpnet juni 2018. Butikken har fått stor oppmerksomhet nasjonalt som følge av at dette er den aller første virkelige selvbetjente butikken i Norge. En helt ny måte å drive butikk på og som gjør at man også kan opprettholde butikker på mindre steder. Konseptbutikken Hegna Landhandel er en «sandkasse for retail», hvor det pågår forskning og utvikling som er støttet av forskningsrådet og Merkur-programmet. Konseptets viktigste mål er å gi gode kundeopplevelser.

Hjemme i Norge studerer Einar (24 år) ved Universitetet Sør-Øst Norge Innovasjon og entreprenørskap, i tillegg til å jobbe med Mat-Norge AS som bla. eier konseptet som brukes på Hegna Landhandel.

I januar reiste han til California State University Monterey Bay i California i et samarbeidsprosjekt med Universitetet Sør-Øst Norge, hvor han nå studerer fagrelatert utvikling og innovasjon, New Venture design, Investment, Principles of management og International Business.

I tillegg til å drive research på hva som beveger seg i og rundt selvbetjeningskonsepter i den delen av USA, vil han også teste fleksibilitet og utvikling av konseptbutikken i Telemark.
b3769e3d-1ab3-49af-b3cc-ed8cc7ec1d6bjpg

Regionen San Francisco med bl.a Silicon Valley er jo svært sentral for alle som jobber med innovasjon og det er spennende å se og følge med på utviklingen. Foreløpig rapport tyder ikke på at det er noen konsepter som er i nærheten av det som finnes i Hegna Landhandel.

I juni kommer Einar tilbake til Norge, hvor han da vil jobbe med bl.a med drift og utvikling av konseptbutikken i Telemark. Her pågår det nå et arbeid med å rulle ut flere slike butikker i Norge.

Hans Olav Bakås, som er en av eierne av konseptet, er stolt over samspillet og synergier vi her får med Universitetet Sør-Øst Norge. For oss det verdifullt å få personer som Einar som er lidenskapelig opptatt av entreprenørskap, innovasjon og teknologi når vi i lille Telemark utvikler konsepter som overgår de fremste Tech-selskapene i verden.

Ekstra gøy å se at våre folk alt utmerker seg i USA, her er bilde fra markeringen hvor Einar og hans med-studenter utmerket seg med tredjeplassen i «Start-up Weekend» ved California State University Monterey Bay

Markering 3 plasspng