Høyteknologiske dagligvarebutikk ble «redningen», under ekstremværet Hans

En bil ble tatt med jordmassene langs Strandafjorden i Ål kommune. Foto: Kim Atle Kleven / Forsvaret

Når ekstremværet rammet Ål med full kraft, ble Snarkjøp Samhald Landhandel redningen for mange, både lokalfolk og turister. Butikken fungerte som en forsyningshub og beredskapsbase, når internett og infrastruktur forsvant i andre deler av kommunen.
Butikken spilte en sentral rolle i beredskapen under naturkatastrofen.

Butikken er utstyrt med beredskapsløsninger fra Mat-Norge, som gjorde at driften kunne fortsette selv om ett nettverk stoppet å fungere.

– Kontaktet familie og venner for å si de hadde det bra

Naturkreftene brøt løs, og innfartsveiene ble stengt. Samtidig streiket nødnett, internett og telefoni i kommunen. Det har vært noen utfordrende dager for menneskene i Ål.

Snarkjøp Samhandel ble et knutepunkt hvor de etablerte en midlertidig base hvor kundene kunne bruke butikkens nett til å kommunisere med omverdenen.

Deleier Lars-Andre Espegard forteller at det var mange mennesker innom butikken mens dette sto på.

– De ville kontakte familie og venner for å si de er i live og hadde det bra, forteller Espegard.

Ål kommune brukte sin Facebook-side til å informere innbyggerne om at butikken var åpen for de som trengte et sted å være og ville kommunisere ut til andre.

IMG_24981 3jpg

Deleier i Samhald landhandel Lars Andre Espegard. FOTO: Samhald landhandel

Takknemlighet for lokalsamfunn og butikk

Butikkens navn, som betyr samhold, hadde en spesiell betydning for lokalsamfunnet i en slik krisetid.

– Det er veldig fint å kunne ha en lokalbutikk og samlingsplass når det skjer noe slikt ute i bygda, da vet folk hvor de kan henvende seg.

IMG_25001JPG

Samhald Landhandel. FOTO: Lars Andre Espegard

Espegard understreker hvor viktig det er å kunne gi noe tilbake til kundene og lokalsamfunnet i form av hjelp og samhold.

– Jeg vil takke både bygdefolk og turister for at de vil bruke Samhald. Vi vil være tilgjengelig når sånne ting skjer, og ellers i hverdagen. Det er viktig, forteller Espegard.

Butikken er døgnåpen året rundt, som også var tilfelle gjennom de dagene når ekstremværet sto på.

Kunder viser også takknemlighet ovenfor butikken.

– Tusen takk for god hjelp med å kommunisere med omverden, lyder en kommentar på butikkens Facebook-side.


IMG_25021JPG

Her samlet det seg turister og lokalfolk mens uværet herjet utenfor. FOTO: Lars Andre Espegard

– Tusen takk for wifi, kaffe og en koselig møteplass disse dagene, skriver en annen kommentar.

Andre skryter av den gode servicen på butikken, selv i krisetider.

– Vi er avhengig av kunder som bruker oss, og vi ønsker gjerne å gi noe tilbake, forteller Espegard avslutningsvis.

Merkur-butikk 

Snarkjøp Samhald Landhandel er en Merkur-butikk, hvor Merkur-programmet har hatt en sentral rolle sammen med driverne i etablering av butikken i mars 2022. 

Etter hvert som andre butikker måtte stenge i andre deler av Ål som følge av manglende nett, så fikk de som trengte det handlet i Merkur-butikken.
 

Økt beredskap under ekstremværet Hans

Mat-Norge økte beredskapen når varsler om ekstremvær kom. Det er først når vi rammes at vi forstår hvor kritisk matforsyningene kan være, og hvor sårbar man kan være når nett forsvinner slik det gjorde i Ål.

Hans Olav Bakås CEO i Mat-Norge er imponert over hvordan driverne av Snarkjøp Samhald landhandel la til rette for at butikken kunne settes inn som en del av beredskapen i kommunen.

Butikken ba om økt beredskap fra Mat-Norge i perioder når de var ute i bygda for å hjelpe andre sambygdinger. Noe som også viser hvor viktig teknologien kan være i krisetider, hvor butikken på Samhald på øyeblikket ba Mat-Norge styre butikken fra andre deler av Norge.

Ida Amalea Furseth
Kommunikasjon Mat-Norge