Arendalsuka fremhever digitalisering av distriktene

Hans Olav Bakås,  Einar Uvsløkk og Ole Christian Aa Bakås fra Mat-Norge.

Under Arendalsuka var Mat-Norge med på arrangementet “Når teknologien tar bort avstanden - får vi da en ny vår for distriktet?” Teknologien fra Mat-Norge har banet vei for en spennende utvikling som forandrer distriktenes fremtid. Under arrangementet var det flere spennende personer som snakket om hvordan digitalisering av distriktene er avgjørende for å sikre en bærekraftig fremtid. 

Roger Schjerva, tidligere statssekretær i Finansdepartementet, som møteleder. Schjerva ledet diskusjonene om digitaliseringens innvirkning på distriktene.

DSCF7605jpg

Seniorrådgiver Roger Schjerva, tidligere statssekretær i Finansdepartementet. FOTO: Arendalsuka

Digital revolusjon i bygde-Norge

Lillian Hattling, fagansvarlig for Distriktssenteret, delte tanker om den digitale revolusjonen i bygde-Norge.

Hun belyste dette ved å blant annet fortelle historien om Hilmar Hagen, en 93 år gammel mann som hadde stor glede av Hegna Landhandel i Bø, Telemark.

DSCF7611jpg

Fagansvarlig for Distriktssenteret, Lillian Hattling. FOTO: Arendalsuka

Hilmar kunne bo hjemme lenger takket være Mat-Norges teknologiske løsninger som opprettholdt hans uavhengighet og nærhet til nødvendige tjenester.

Dette har hatt positive ringvirkninger både for enkeltpersoner som Hilmar selv og for kommunen som har spart ressurser.

Samarbeid er nødvendig for å lykkes

Kristin Eriksen, innovasjonsdirektør i SIVA, diskuterte hvordan kunstig intelligens og robotisering kan bidra til økt lokal verdiskaping.

Eriksen fremhevet viktigheten av samarbeid blant bedriftene for å lykkes med digital utvikling.

DSCF7620jpg

Kristin Eriksen, innovasjonsdirektør i SIVA. FOTO: Arendalsuka

Denne utviklingen har også gjort det mulig for mange å jobbe på en hybrid måte, noe som reduserer avstandens betydning og gjør det å bo i distriktene mulig.

Eriksen trekker også frem flere samfunnsøkonomiske fordeler med å flytte ut fra byen, blant annet boligpriser og livsglede.

Livredder for mange butikker

Kjetil Flåtrud, kjedeleder i Joker og Nærbutikken, ga sin innsikt i digitaliseringen av dagligvarebransjen.

Han påpekte betydningen av fibernettet som en nøkkel til suksess og presenterte teknologiske løsninger som frigjør tid for kjøpmennene, som igjen fører til bedre butikkdrift og mer tilgjengelighet.

DSCF7625jpg

Kjedeleder Joker & Nærbutikken hos Kjøpmannshuset Norge AS, Kjetil Flåtrud. FOTO: Arendalsuka

For mange distriktsbutikker er kostnaden versus markedet vært en utfordring.

Derfor løftet Flåtrud frem Merkur-programmets støtte til distriktsbutikkene og betydningen av å opprettholde bosetningsstrukturen.

Teknologien til Mat-Norge skaper en ny hverdag

Hans Olav, administrerende direktør i Mat-Norge, presenterte den teknologiske transformasjonen av distriktsbutikker.

Med avansert teknologi som RMA-butikkstyring har Mat-Norge skapt en ny hverdag for distriktsbutikker.

I tillegg har Merkur-programmet spilt en viktig rolle i styrkingen av distriktsbutikkene ved å tilby økonomisk støtte og rådgivning.

IMG_6754jpg

f.v Roger Schjerva, Ola Teigen, Terje Andersen, Lillian Hattling, Kjetil Flåtrud, Kristin Eriksen og Hans Olav Bakås. FOTO: Arendalsuka

Presset fra lavprisbutikker i kommunene sine sentre og ønsket om lengre åpningstider har gjort det vanskelig for mange butikker å opprettholde lønnsomheten.

Selvbetjening og døgnåpne butikker har vist seg å være en livredder for mange butikker som ellers kunne ha måttet stenge dørene.

Dette har ikke bare gitt butikkeiere bedre arbeidsforhold, men har også hatt en positiv innvirkning på samfunnet rundt dem.

Forbedrer livskvalitet

Mat-Norges sin teknologiske utvikling har ikke bare økonomiske fordeler, men har også potensial til å forbedre livskvaliteten for kjøpmann, ansatte og de som bor i distriktene.

Ordfører i Kinn kommune Ola Teigen fra Kinn kommune, som er kommunen med flest Mat-Norge butikker, bemerket at høyteknologiske butikker skaper en positiv samfunnseffekt og øker tilstedeværelsen i lokalsamfunnene.

Kinn ordfrerpng

Ola Teigen, ordfører i Kinn Kommune.

Bedre service

På tross av teknologisk fremgang viser statistikken at betjeningen av kunder faktisk blitt bedre, med mer tid til personlige interaksjoner og kundeservice.

Instituttleder Terje Andersen fra Handelshøyskolen ved Universitetet Sørøst-Norge bekreftet at digitaliseringen har potensiale til å gi en ny vår til distriktene ved å redusere avstander og åpne nye muligheter.

DSCF7632jpg

Instituttleder for Handelshøyskolen ved Universitetet Sørøst-Norge, Terje Andersen. FOTO: Arendalsuka

Dette arrangementet ved Arendalsuka setter søkelys på digitaliseringens positive innflytelse på distriktene, med eksempler som viser hvordan teknologi kan styrke lokalsamfunnene og forbedre livskvaliteten for innbyggerne.

 DSCF7601jpg

Et spennende arrangementet i regi av Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge, ledet av Svein Ivar Aadnøy Larsen.Ida Amalea Furseth
Kommunikasjon Mat-Norge