ANSATTE UTØVER OPSJONER I MAT-NORGE AS

Ansatte utøver opsjoner i Mat-Norge AS

  • Christian Lindal, COO i Mat-Norge, erverver 150.000 aksjer i Mat-Norge.

Opsjonene utøves i innværende år, og er en del av Mat-Norge sitt opsjonsprogram for ansatte.