ANSATTE UTØVER OPSJONER I MAT-NORGE AS

Informasjon fra Mat-Norge 22.12.2021

Ansatte utøver opsjoner i Mat-Norge AS

  • Einar Uvsløkk, Service Delivery Manager erverver 13.500 aksjer i Mat-Norge.
  • Dinesh Shrestha, Systemutvikler, erverver 15.000 aksjer i Mat-Norge .


Opsjonene utøves i innværende år, og er en del av Mat-Norge sitt opsjonsprogram for ansatte.