Ansatte i selvbetjente butikker!

I disse dager jobber vi med et antall matvarebutikker for å tilrettelegging for 100% selvbetjening hvor du kan kjøpe alt du trenger av dagligvarer. Også øl, tobakk og legemidler. 

Denne muligheten gjør at butikkene kan være tilgjengelig for kundene hele døgnet om butikker- eier ønsker det. Dersom noen trenger hjelp i kassen eller i butikken, så vil støttesystem være tilgjengelig for toveis kommunikasjon med kunden, hvor ansatte via våre tekniske systemer kan fjernstyre butikker og kassasystemer. 

Denne støtten vil være bemannet stedsuavhengig, og samme støttemedarbeider er opplært til å hjelpe flere butikker. Dette åpner helt nye muligheter for at butikker ute i distriktene fortsatt kan være tilstede i lokalsamfunnet, og butikkmedarbeidere som bor på steder som ikke har nærbutikk kan arbeide i dagligvarebransjen. 

Koplingen ungdom og dagligvare som første jobb har alltid vært der. De aller fleste har vært innom en stilling som lager eller kassamedarbeider for å finansiere studier eller annet. En viktig del av forberedelsene til senere arbeidsliv er jo det å lære seg å være arbeidstaker. Nå som støttefunksjonen for dagligvaren fortsatt trengs, og dette kan gjøres stedsuavhengig, vil dette sikre at dagligvarebransjen kan fortsette å forberede ungdom til arbeidslivet, og da i det nye arbeidslivet hvor digitalisering står sentralt.  

De kan altså hjelpe til med å opprettholde distriktene ved å arbeide som dagligvarestøtte fra studiestedet sitt - uten å måtte reise noen steder. Mange av de mindre butikkene i distriktet sliter med å rekruttere ansatte lokalt.

For tiden kjører vi en pilot , hvor det er etablert et lite kundesenter i Alicante, Spania. Disse er knyttet til Hegna Landhandel - norges første, 100% døgnåpne, selvbetjente dagligvarebutikk. Opplæring ble gjennomført via videokonferanse, utstyret som benyttes er RMA-Butikkstyring som som gjør fysisk arbeidsstedet er underordnet. De som jobber der er fra Norge, og bor i Spania for kortere eller lengre perioder. 

Erfaringene fra piloten er gode, og kunden merker ikke forskjell på om de som hjelper sitter i nabolaget eller i Spania.

I tillegg vil det være ansatte i butikken til å bestille og fylle på varer, og hvor ansatte får større frihet til å jobbe med lokale kundeaktiviteter.