ANSATT TEGNET AKSJEOPSJON I MAT-NORGE AS

Ansatt tegner aksjeopsjon i Mat-Norge AS

  • Christian Lindal, COO i Mat-Norge, opsjon på 150.000 aksjer i Mat-Norge.

Opsjonene er en del av Mat-Norge sitt opsjonsprogram for ansatte.