ANSATT TEGNET AKSJEOPSJON I MAT-NORGE AS

Ansatt tegner aksjeopsjon i Mat-Norge AS

  • Einar Uvsløkk, CDO i Mat-Norge, opsjon på 125.000 aksjer i Mat-Norge.

Opsjonene er en del av Mat-Norge sitt opsjonsprogram for ansatte.