25 HØYTEKNOLOGISKE BUTIKKER I NORGE

I februar så passerer vi 25 høyteknologiske butikker med RMA-Butikkstyring i Norge. Butikkene er spredd fra nord til sør, varierer i størrelse og omsetning, og ligger både i by og land. 

RMA-Butikkstyring brukes i helt eller delvis selvbetjente butikker, og gir en unik fleksibilitet i styringen av små og store butikker, på en kostnadseffektiv måte.

Teknologien er tilpasset brukerferdigheter hos kunder og ansatte, og sikrer gode kunde- brukeropplevelser i alle aldersgrupper.

Fleksible åpningstider og effektiv drift står sentralt for å skape lønnsomme butikker. 
At vi sammen med flinke ansatte har klart å utvikle teknologien som muliggjør dette i Norge, gjør meg stolt!

Vi må også rette en stor takk til butikkene og gode samarbeidspartnere. At vi i lille Norge nå leder an i digitalisering av fysisk varehandel blir lagt merke til fra ulike deler av verden. At vi også klarer å jobbe sammen på tvers, gjør at vi kan bygge robuste kostnadseffektive løsninger. 

Hans Olav Bakås
CEO i Mat-Norge AS 
ButikkOversikt_Kart_mBakgrunnpngAll teknologiutvikling skjer i Norge av Mat-Norge sine egne ansatte. Mat-Norge sitt hovedkontor ligger i Seljord kommune, med avdelinger i Midt-Telemark kommune, Sandefjord og Alicante i Spania.