Se alt fra Arendalsuka 2023

Arrangement - "Når teknologien tar bort avstanden, får vi en ny vår for distriktene?"
Arrangør - Forening for Kunstig Intelligens og Robotikk Norge (KIRN)

Se hele streamen

Ordstyrer Roger Schjerva (KIRN) loser deg gjenom halvannen time med ulike presentasjoner og avsluttende paneldebatt. 

Lillian Hatling

Merkur-programmet/Distriktssenteret
Digital revolusjon (med KI) i bygde-Norge

Hans Olav Bakås

Mat-Norge AS
Norge: En ledende nasjon når det gjelder å ta i bruk moderne teknologi, butikken og lokalsamfunnet

Kristin Eriksen

Siva SF Hvordan kan SIVA bidra til økt lokal verdiskapning basert på KI og robotisering?

Kjetil Flåtrud

Kjøpmannshuset
         Dagligvare digitaliserer Norge

Terje Andersen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Digital transformasjon av distrikts-næringslivet – noen observasjoner fra forskningen

Ola Teigen

Kinn kommune
Digital nærbutikk – kjøpmann og kommunen

Paneldebatt

Hva er det neste vi kan bruke teknologien til?
Hva vil AI bety for distriktene?

Velkomst og introduksjon

Velkomst til arrangementet og informasjon om KIRN fra Svein Ivar
Aadnøy Larsen