ÅMDALS VERK DAGLEGVARE DØGNoPEN OG SJØLVBETjent - SOM EIN AV DE FYRSTE I NOREG

  • ALLTID OPEn. PERSONALET TILGJENGELEG I KJERNETIDA

  • ALLTID HJELP Å FÅ. ENTEN AV PERSONALET ELLER AV BAKVAKT

  • DET ER LOV Å GJERE FEIL OG MISFORSTÅ, DETTE ER HEILT UFARLEG!

  • BUTIKKEN HAR AVANSERT TEKNOLOGI SOM FØLGjER MED PÅ ALT SOM SKJER I BUTIKKEN

  • BUTIKKEN ER MED I EIt NASJONALt PILOTprosjekt FOR Å GJE BETRE BUTIKKTILBOD I DISTRIKTA

  • VIL DU LESE MEIR OM VILKÅR FOR Å BRUKE BUTIKKEN, LES www.mat-norge.no/nærbutikken